.

วิสัยทัศน์ (Vision)ภายในปี ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์จัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และสากล พัฒนาตนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  รักษ์สิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ธรรมชาติร่มเย็น

 
 
 


 

 

 
December 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 15 December 2560
 
 

สพม 20
สพฐ
สสวท
สทศ
สอวน
สวทช
พสวท
มรภ. อุดร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวการศึกษา
 

 
 
All online 1 People
IP number 107.20.120.65
You are visitor number 137,195
 
: โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
หมู่ 11 ถ.บ้านผือ-ดงไร่ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
Tel : 042-150418  Fax : 042-150418
Email : admin@nkpschool.ac.th